MERIT LIST OF B.Sc(Nursing)2017 1) Rokaiya Banu 2)Yeasmin Sarkar 3)Sarmistha Sarkar 4)Barsha Bar 5) Aditi Mukherjee 6) Susmriti Maity 7)Sukanta Banerjee

 8)Tiasa Das 9) Chandrima Mishra 10)Smriti Rani 11) Sanjay Patra 12) Payel Patra 13) Nabanita Bera 14)Ankita Bhaduri 15)Ria Ghosh 16) Rinku Ghosh

 17)Saheli Mondal 18)Trina Madhu 19)Moumita Debsharma 20)Anwesha Khatun 21)Suparna Ojha 22)Arijit Sanfui 23)Prasanna Sardar

 MERIT LIST FOR G.N.M-2017 1) Arif Hasan Mollick 2)Dipa Sarkar 3) Monalisa Khan 4)Pritilata Pahan 5) Papiya Das 6) Manjari Baidya 7)Riya Pratihar

 8)Taslima Nasrin 9)Nasima Khatun 10)Subhra Karak 11)Moumita Mishra 12)Suman Chandra Rajak 13)Chandrani Sanki 14)Hasina Khatun 15)Baishakhi Mahato

 16)Debjani Acharya 17)Mirumala Mandi